drawing
Kontaktoplysninger
Ingeborggården  
Troels-Lunds Vej 27A
2000 Frederiksberg
38 21 44 00

Ingeborggården
Nimbusparken 26
2000 Frederiksberg
38 21 37 00

Øvrige faciliteter på Ingeborggården

Beboerøkonomi

Beboerne administrerer selv deres
økonomi eventuelt sammen med deres pårørende. Der ydes dog hjælp til beboere, der ikke har pårørende eller værge til at hjælpe.
 

Læge

Man kan beholde sin egen praktiserende
læge, når man flytter ind på Ingeborggården. Det står beboerne frit for at skifte til en anden læge.
 

Bibliotek

Frederiksberg Kommunes bibliotek kommer med biblioteksvognen 1 gang om måneden i huset afdelinger. Her er det også muligt at bestille bøger. Datoen for besøget offentliggøres i PLING samt på opslag i afdelingerne.

Tandlæge

Ens egen tandlæge kan benyttes, som da man var hjemmeboende.


 

Mobile frisører og fodterapeuter

Ingeborggården har ikke fastansatte frisører og fodterapeuter, men man kan få kontakt til mobile frisører og fodterapeuter, som
kommer efter aftale. Se telefonnumre i PLING.
 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er en forebyggende og behandlende tandpleje, der tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps ikke kan forlade hjemmet, og derfor ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Ansøgningsskema fås i afdelingen.
 

Køkken

Ingeborggården har sit eget køkken,
som sørger for den daglige tilberedning
af 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider.
Der er nedsat et kostudvalg bestående af beboere og personale og kostudvalget har
stor indflydelse på menu-sammensætningen.
 

Gudstjeneste

Præsterne fra Flintholm kirke skiftes til at komme 1 gang om måneden. Datoen vil man kunne se i beboerbladet PLING. Derudover er der mulighed for at blive afhentet af kirkebilen om søndagen og overvære højmessen i Flintholm Kirke. 


 

Private arrangementer

Der er mulighed for at låne lokaler til at afholde fødselsdag eller lignende for beboerne på Ingeborggården.


 


 

 

 


 

 

 


 


 

Telefon - Troels-Lunds Vej 27A: 38 21 44 00
Adresse: Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27A, 2000 Frederiksberg


Telefon - Nimbusparken 26: 38 21 37 00
Adresse: Ingeborggården, Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 71 37 00
Email: adm@ingeborggaarden.dk
Adresse: Ingeborggården  Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg
Fødevarestyrelsens kontrolrapport