drawing
Kontaktoplysninger
Ingeborggården  
Troels-Lunds Vej 27
2000 Frederiksberg

38 71 37 00


Ingeborggården

Nimbusparken 26

2000 Frederiksberg

38 21 37 00

Øvrige faciliteter på Ingeborggården

Beboerøkonomi
Beboerne administrerer selv deres
økonomi eventuelt sammen med deres pårørende. Der ydes dog hjælp til beboere, der ikke har pårørende eller værge til at hjælpe.
 

Læge

Man kan beholde sin egen praktiserende

læge, når man flytter ind på Ingeborggården. Det står beboerne frit for at skifte til en anden læge.
 


 

Tandlæge
Ens egen tandlæge kan benyttes, som da man var hjemmeboende.

Bibliotek
Frederiksberg Kommunes bibliotek kommer med biblioteksvognen 1 gang om måneden i huset afdelinger. Her er det også muligt at bestille bøger. Datoen for besøget offentliggøres i PLING samt på opslag i afdelingerne.


 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er en forebyggende og behandlende tandpleje, der tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps ikke kan forlade hjemmet, og derfor ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Ansøgningsskema fås i afdelingen.
 

Mobile frisører og fodterapeuter

Ingeborggården har ikke fastansatte frisører og fodterapeuter, men man kan få kontakt til mobile frisører og fodterapeuter, som

kommer efter aftale. Se telefonnumre i PLING.
 

Gudstjeneste

Præsterne fra Flintholm kirke skiftes til at komme 1 gang om måneden. Datoen vil man kunne se i beboerbladet PLING. Derudover er der mulighed for at blive afhentet af kirkebilen om søndagen og overvære højmessen i Flintholm Kirke. 


 

Køkken

Ingeborggården har sit eget køkken,

som sørger for den daglige tilberedning

af 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider.

Der er nedsat et kostudvalg bestående af beboere og personale og kostudvalget har

stor indflydelse på menu-sammensætningen.

 

Private arrangementer

Der er mulighed for at låne lokaler til at afholde fødselsdag eller lignende for beboerne på Ingeborggården.


 

TV-Kanal

Ingeborggården har sin egen TV-kanal, som hedder TVI. Hver anden måned lægges nye optagelser ned på en DVD, som bliver uddelt til de enkelte afdelinger.
Se hjemmesidens forside samt under Nyheder.

 

 


 

 

 


 


 

Telefon - Troels-Lunds Vej 27: 38 71 37 00
Adresse: Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27, 2000 Frederiksberg


Telefon - Nimbusparken 26: 38 21 37 00
Adresse: Ingeborggården, Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 71 37 00
Email: adm@ingeborggaarden.dk
Adresse: Ingeborggården  Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg
drawing.png
f2762980-8f1a-4584-8412-87b5b4a3c113.gif