drawing
Kontaktoplysninger
Ingeborggården  
Troels-Lunds Vej 27A
2000 Frederiksberg
38 21 44 00

Ingeborggården
Nimbusparken 26
2000 Frederiksberg
38 21 37 00

Træning

På Ingeborggården er der ansat ergo- og fysioterapeuter, der sørger for, at beboerne får den træning, som de har brug for- og ret til. Formålet med træningen er at genvinde/vedligeholde aktivitets- og funktionsniveauet, så man bliver så selvhjulpen som muligt og kan leve livet hele livet. Træningsforløbene er tidsbegrænsede og kan for eksempel bestå af genoptræning, vedligeholdende træning ved fælles gymnastik eller selvtræning træning med øvelser udleveret af terapeuterne.  
 

Hjælpemidler

Terapeuterne sørger for, at beboerne får de hjælpemidler, de har behov for - hvad enten det er fra eget depot eller fra hjælpemiddelcentret.


 

Telefon - Troels-Lunds Vej 27A: 38 21 44 00
Adresse: Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27A, 2000 Frederiksberg


Telefon - Nimbusparken 26: 38 21 37 00
Adresse: Ingeborggården, Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 71 37 00
Email: adm@ingeborggaarden.dk
Adresse: Ingeborggården  Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg
Fødevarestyrelsens kontrolrapport