drawing
Kontaktoplysninger
Ingeborggården  
Troels-Lunds Vej 27A
2000 Frederiksberg
38 21 44 00

Ingeborggården
Nimbusparken 26
2000 Frederiksberg
38 21 37 00

Beboer- og pårørenderådet

Beboer- og pårørenderådet er tænkt som et råd, der repræsenterer beboerne på Ingeborggården samt varetager deres interesser. Rådet tager ikke enkeltsager op men beskæftiger sig med emner af generel karakter, og som har betydning for alle.
 
Beboer- pårørenderådets opgaver:
  • Inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats og her tænker vi på aktiviteter, kost med mere.
  • Rådet er høringsberettiget i forbindelse med de rapporter, som kommunen og andre udarbejder i forbindelse med tilsyn.

Møder

Der holdes mellem fire og seks beboer- og pårørenderådsmøder om året.
Telefon - Troels-Lunds Vej 27A: 38 21 44 00
Adresse: Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27A, 2000 Frederiksberg


Telefon - Nimbusparken 26: 38 21 37 00
Adresse: Ingeborggården, Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 71 37 00
Email: adm@ingeborggaarden.dk
Adresse: Ingeborggården  Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg
Fødevarestyrelsens kontrolrapport