drawing
Kontaktoplysninger
Ingeborggården  
Troels-Lunds Vej 27A
2000 Frederiksberg
38 21 44 00

Ingeborggården
Nimbusparken 26
2000 Frederiksberg
38 21 37 00

Ledelse og personale

Ingeborggårdens ledelse består af en forstander, tre afdelingsledere fra plejen, lederen af Aktivitetscentret og lederen af køkkenet. På plejeafdelingerne er der tilknyttet en teamleder til hver plejegruppe.
 
Afdelingslederne har ansvar for en beboergruppe og en medarbejdergruppe. Det betyder, at de har ansvaret for, at den pleje og omsorg vi tilbyder beboerne, er af høj kvalitet. Ligeledes har de ansvaret for, at medarbejderne trives og får mulighed for at bruge deres faglighed.

Teamlederne har ansvaret for en gruppe beboere og medarbejdere og skal sikre, at beboernes behov for pleje og omsorg imødekommes i dagligdagen. De samarbejder med beboere og pårørende, således at hverdagen, så vidt muligt, bliver som beboerne ønsker det.

I administrationen er der udover forstanderen to administrative medarbejdere.

Personalesammensætning

På Ingeborggården har vi ansat sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, plejehjemsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en faglig udviklingssygeplejerske, ernæringsassistenter, rengøringsmedarbejdere og en kok.

 Ingeborggården er endvidere praktiksted for sosu-elever og sygeplejestuderende med mere.
Telefon - Troels-Lunds Vej 27A: 38 21 44 00
Adresse: Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27A, 2000 Frederiksberg


Telefon - Nimbusparken 26: 38 21 37 00
Adresse: Ingeborggården, Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 71 37 00
Email: adm@ingeborggaarden.dk
Adresse: Ingeborggården  Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg
Fødevarestyrelsens kontrolrapport