drawing
Kontaktoplysninger
Ingeborggården  
Troels-Lunds Vej 27A
2000 Frederiksberg
38 21 44 00

Ingeborggården
Nimbusparken 26
2000 Frederiksberg
38 21 37 00

Målsætning og værdier

Ingeborggården ønsker at yde omsorg inden for de livskvaliteter, borgeren definerer som væsentlige.

Ingeborggården har følgende målsætning:
At skabe og opretholde ovenstående livsbetingelser for den enkelte beboer.  At beboeren kan imødese en tilværelse i videst muligt omfang svarende til de individuelle behov i en positiv medmenneskelig atmosfære.
 
At tilstræbe det bedst mulige arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for beboerne.
 

 

 

Telefon - Troels-Lunds Vej 27A: 38 21 44 00
Adresse: Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27A, 2000 Frederiksberg


Telefon - Nimbusparken 26: 38 21 37 00
Adresse: Ingeborggården, Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 71 37 00
Email: adm@ingeborggaarden.dk
Adresse: Ingeborggården  Troels-Lunds Vej 27-29  2000 Frederiksberg
Fødevarestyrelsens kontrolrapport